Tutkiessamme keksintöjä havaitsimme, ettei kukaan pystynyt luotettavasti arvioimaan, olisiko idea kaupallistettavissa. Etsiessämme onnistumisia löysimme niiden sijaan lukuisia epäonnistuneita yrityksiä viedä idea kaupalliseksi tuotteeksi. Apua keksinnölle on monilla kohdin saatavissa eri ”tuuttien” kautta, mutta niiden hyödyntäminen on vaikeaa. Totesimme myös keksijöiden resurssit ja osaamisen riittämättömiksi kaupalliseen onnistumiseen.

Keksinnön matka ideasta valmiiksi tuotteeksi on aina pitkä. Hyvätkin ideat jäävät usein vaille ansaitsemaansa huomiota, panostuksista puhumattakaan. Keksijän ja tuotteen valmistuksen välillä ketjussa ei ole järjestelmällistä toimintaa. Huomasimme, miten paljon keksinnön kehittäminen tuotteeksi vaatii erilaista osaamista ja resursseja. Kaiken kaikkiaan, kynnys saattaa hyväkin idea kaupalliseksi menestystarinaksi on muodostunut huomattavan korkeaksi. Jotain tarttis tehdä..

Ja niin

Syntyi ThinkFinland Oy alustaksi keksintöjen ja ideoiden kaupallistamiselle.  Toimimaan keksijän apuna idean hyödyntämisessä. ThinkFinlandin osaava toimintaryhmä käsittelee keksinnöt laatimamme analyysin perusteella.  Etenemme keksinnön perusarvioinnista syvälliseen tutkimiseen vaiheittain.  Potentiaalia omaavat keksinnöt siirtyvät suoraan myyntiin tai yhtiöitetään.

Keksijällä, osakkaillamme ja sijoittajilla on mahdollisuudet hyötyä toiminnastamme.  Nivomalla toimijat yhteen, ThinkFinland rakentaa mahdollisuudet menestystarinoihin.  Tavalla, jossa kaikki osalliset voivat hyötyä.

ThinkFinland Oy  – luomme tulevaisuutta

Suomessa keksintöjä, uusia ideoita ja keksijöitä on runsaasti.  Syntynyt yritystoiminta on kehittynyt yleensä hyvin, toki epäonnistumisiakin mahtuu joukkoon. Yritystoiminnan kehittymismahdollisuudet ovat positiiviset, vaikka talouden epävarmuus ja yleinen mieliala ovatkin heikommissa kantimissa.  Tuotannon sakatessa markkinoille  syntyy koko ajan lisää mahdollisuuksia uusille innovaatioille.  Markkinat toimivat kuten niiden pitääkin, kaikella on aikansa ja uudistumisen kautta syntyy uutta toimintaa, uusia työnantajia, investointeja ja hyvinvointia talouteemme.

 

Keksinnön tie markkinoille on aina pitkä.  Keksinnöstä yritystoiminnaksi alkuvaiheessa keksijä on yksin, eikä useinkaan omaa tietotaitoa yritystoiminnan käynnistämiseksi.  Myös rahoitusresurssit ovat pienet, kukaan ei vielä usko keksinnön voivan kehittyä menestyväksi yritystoiminnaksi. Asiakkaat odottavat valmiita tuotetta, rahoittajat seuraavat liikevaihdon kasvua, yhteiskunta tukee jo perustettuja yhtiöitä.

Keksinnöllä ei ole edellytyksiä kehittyä menestyväksi innovaatioksi.

Suomessa ei ole myöskään aktiivisia toimijoita, jotka auttaisivat keksijää ylittämään kuilun nivomalla yhteen osaamisen, rahoituksen ja keksinnön tuotteistamisen.  ThinkFinland Oy on perustettu toimimaan ja täyttämän aukkoa keksinnön ja liiketoiminnan välissä.

Toimintatapamme vastaan ottaessamme keksintöjä, seulomme niistä parhaita, avaa sijoittajille uuden tavan olla mukana menestystarinoissa.  Mahdollistamme uudella tavalla keksinnön, sijoittamisen ja osaamisen  yhdistämisen.